Игри

Информация за страница Ямбол

В икономиката на град Ямбол един от най-важните сектори е безспорно промишлеността. Хранително – вукосава, хранителна и машиностроителна промишлености са само част от сферите, които тя обхваща. Също така в наши дни в тринадесетото по големина населено място се развиват и други индустриални отрасли – в това число влиза производството на електрооборудване за автоомбили и рециклирането на отпадни продукти от пластмаса. По отношение на областната икономика, тя също намира добра почва за развитие. В тази насока съществена и немалка роля се пада на малките и средни предприятия, които осигуряват работни места за част от населението. Основната цел пред развитието на местната промишленост е на базата на личния потенциал в промишлеността, като за целта е необходимо да се привлекат възможно най-голям брой инвеститори от чужди страни. Само по този начин може да се осигури необходимото разрастване на производството, както и да се постигне качествено обновление на продукцията. Не на последно място трябва да се повиши конкурентността на продуктите на външните и вътрешните пазари.

    Районът на Ямбол е утвърден и като един от най-големите производители на селскостопанска продукция за територията на цялата страна. Хлебната и фуражна пшеница като царевица и маслодаен ечемик са сред основно отглежданите култури. Едновременно с това там се развива и отглеждането на различни видове грозде, като например червено и бяло грозде от винени сортове. Плодовете и зеленчуците в съчетание с техническите култури от рода на памук и коирандър също са сред нещата, които местните жители развиват и отглеждат. Що се отнася до животновъдството в града, то е предимно насочено към производството на месо и месни продукти. Свинското и говеждото са двете основни меса, които местните жители произвеждат, а по отношение на сиренето, това са съответно краве и овче. Овцевъдството и свиневъдството са разввити на добро ниво, а същото до голяма степен може да се каже и за рибовъдството и фазановъдството. За развитието на селското стопанство в бъдеще се предвиждат още промени, които да го направят по-перспективно и качествено. В тази връзка увеличаването на лозовите насаждения и на пивоварния ечемик стоят на първо място. Не на  последно място трябва да се отчете и планът да се развие млечното говедовъдство.

    Националната астрономическа обсерватория в Ямбол се изгражда по интересен начин. Идеята за нейното създаване възниква в период, който се оказва епохален за науката. Тогава се извършва изстрелването на първия изкуствен спътник и полетът на Юри Гагарин, както и кацането на Армстронг на Луната. Куполът за телескопа е проектиран и разработен през 1970 година, а през април същата година е доставен и първият такъв от типа Касегрен. От проведения ежегоден Пловдивски панаир през септември пък са доставени телескоп и планетариум, произведени от немските заводи Карл Цайс. В Югоизточна България това е единственият планетариум и всяка година през залата минават хиляди ученици и туристи от различните краища на страната. Това  е също и единственото утвърдено място в региона, където се извършва масово работа по популяризиране и обучение на космонавтиката и астрономията сред всички възрастови групи граждани и ученици. Дискусиите и лекциите на известни специалисти в областта помагат много за успешното развитие.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker